Vad är en LEI-kod och varför är det viktigt för juridiska personer som hanterar finansiella transaktioner, aktier, obligationer och andra värdepapper att ha en LEI-kod? I den här artikeln kommer vi att undersöka vem som bör ha en LEI-kod och varför det är viktigt att uppfylla lagstadgade krav och säkerställa transparens på finansmarknaderna.

Vad är en LEI-kod?

En LEI-kod, eller Legal Entity Identifier, är en global standardkod som identifierar juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner. Koden består av 20 alfanumeriska tecken och fungerar som ett unikt identifikationsnummer för företag och organisationer. LEI-koden används för att förbättra transparensen och övervakningen av finansmarknaderna och hjälper till att identifiera risker och potentiella konflikter.

Vem måste ha en LEI-kod?

Alla juridiska personer som ägnar sig åt finansiella transaktioner, aktier, obligationer och andra värdepapper är skyldiga att ha en LEI-kod. Detta inkluderar till exempel:
– Företag
– Fonder
– Organisationer
– Föreningar
– Banker
– Försäkringsbolag

När blev en LEI-kod obligatorisk?

Sedan januari 2018 måste alla företag i EU ha en LEI-kod för att kunna köpa eller sälja aktier och obligationer. En LEI-kod har krävts för handel med derivat sedan november 2017. LEI-systemet är implementerat i mer än 40 länder, inklusive hela EU och delar av USA.

När ska jag ansöka om en LEI-kod?

Det är viktigt att ansöka om en LEI-kod innan du gör finansiella transaktioner, köper aktier, obligationer eller andra värdepapper. Du måste ha en giltig LEI-kod för att följa de lagar och regler som gäller på området. Vi rekommenderar att du ansöker om en LEI så tidigt som möjligt för att undvika förseningar eller problem med dina finansiella aktiviteter.

Kom ihåg att din LEI-kod måste vara aktiv och uppdaterad. Du måste förnya din LEI-kod varje år för att säkerställa att den förblir giltig och korrekt. Om det sker några ändringar i dina företagsuppgifter måste du också uppdatera din LEI-kod.

6 fördelar med att ha en LEI-kod

1. Global identifiering: En LEI-kod ger dig en global identifiering, vilket gör det lättare för andra företag och institutioner att identifiera och handla med ditt företag på den globala finansmarknaden.
2. Regelefterlevnad: Många lagar och förordningar kräver nu obligatorisk användning av LEI-koder som ett steg mot ökad transparens och riskhantering inom den finansiella sektorn. Genom att ha en LEI-kod säkerställer du att ditt företag uppfyller dessa lagkrav.
3. Bättre riskhantering: En LEI-kod bidrar till att förbättra riskhanteringen inom den finansiella sektorn. Genom att identifiera och spåra företag och institutioner via LEI-koder kan du bättre förstå och bedöma risken i finansiella transaktioner.
4. Effektiv handel: Med en LEI-kod kan ditt företag enkelt och effektivt handla med andra företag och institutioner på den globala finansmarknaden. En LEI-kod säkerställer en snabb och tillförlitlig identifiering av ditt företag, vilket kan bidra till att underlätta handel och transaktioner.
5. Ökat förtroende och trovärdighet: Genom att ha en LEI-kod visar ditt företag att det är seriöst och professionellt när det gäller finansiella transaktioner. Detta kan öka förtroendet och trovärdigheten hos dina affärspartners och kunder.
6. Enkel tillgång till information: En LEI-kod ger dig enkel tillgång till viktig information om andra företag och institutioner på den globala finansmarknaden. Med hjälp av en LEI-kod kan du snabbt och enkelt få tillgång till information om företagets juridiska struktur, ägande och annan relevant information.