Som villaägare är det av yttersta vikt att se till att ditt hem är en trygg och säker plats för dig och din familj. En av de mest underskattade riskerna är radon, en osynlig gas som kan tränga in i ditt hem och utgöra allvarliga hälsorisker. För att säkerställa att din familj är skyddad är det avgörande att investera i radonmätning med radonmätare.

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när uran bryts ned i jorden. Det kan sippra upp genom marken och tränga in i byggnader, inklusive villor. Problemet med radon är att det inte ger ifrån sig någon lukt eller färg. Därför är det omöjligt att känna igen utan radonmätning.

Den farliga aspekten av radon är att det sönderfaller och frigör partiklar som kan skada lungvävnaden. Långvarig exponering för radon kan öka risken för lungcancer, och det anses vara den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Att investera i en radonmätare är ett viktigt steg mot att säkerställa din familjs säkerhet och hälsa. Det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att upptäcka och åtgärda potentiellt farliga radonnivåer i ditt hem. Så varför vänta? Ta det första steget mot att göra ditt hem till en tryggare plats genom att radonmätare och säkerställa att din familj är skyddad från denna osynliga hälsorisk.

Utför din radonmätning i din villa på egen hand med hjälp av radonmätare från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium. Långtidsmätning är den mest pålitliga metoden för att mäta radon och ger dig ett pålitligt årsmedelvärde. 

Mätningen bör genomföras under minst 60 dagar under perioden från den 1 oktober till den 30 april (eldningssäsongen). Om du endast vill ha en snabb indikation av dina radonhalter, rekommenderas en korttidsmätning (utan årsmedelvärde). Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det ungefär 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter som överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3.